Nye store utgravinger på Tønsnes

Nok en gang skal arkeologene ned gjennom molda i ”Ur-Tromsø” – steinaldersboplassen på Tønsnes.

STEINALDERSBOPLASS: Sørsiden av Tønsnes skal graves ut i forbindelse med utbyggingen av nasjonalhavna og arkeologene Ingrid Sommerseth (fremst), Janne Oppvang og Erik Kjellman skal lede et team på et 20-tall arkeologer i ni uker i sommer. Det er den andre store utgravingen som er gjennomført de siste tre årene.  

Utgravingene på Tønsnes
  • Det er gjennomført flere runder med utgravinger på Tønsnes. Den forrige ble gjennomført i 2011 og 2012.
  • Da ble det blant annet funnet hustufter som ble tidfestet til å være over 9.000 år gamle.
  • Det er gjort mer enn 1.000 funn av arkeologiske rester etter folkene som har brukt Tønsnes som knutepunkt – pil- og harpunspisser, fiskekroker, økser, kniver og andre bruks- og kunstgjenstander.
  • Utgravingen som skal gjennomføres i sommer skal skje i et område der arkeologene har funnet gjenstander fra yngre steinalder.

OMFATTENDE: Utgravingsområdet er 15.000 kvadratmeter forteller Ingrid Sommerseth (til venstre) og Janne Oppvang. 

TROMSØ MUSEUM: Det er Tromsø Museum som er utgravende myndighet og Ingrid Sommerseth er prosjektleder. 

SUVENIR: En 6.500 år gammel skiferkniv er blant funnene som er gjort på Tønsnes opp gjennom årene. 

nyheter

Denne gangen er det sørsiden av Tønsnes som skal endevendes. I 2011 ble området nærmest havneområdet på nordsiden utgravd – og det ble gjort en rekke funn fra eldre steinalder. Steinøkser, kniver, pilespisser og andre ting som våre forfedre la igjen.

– Tønsnes har vært et knutepunkt for folk i nesten 10.000 år. Det knytter sammen fjordene her ute med reintråkket ned Tønsvikdalen, forteller prosjektleder Ingrid Sommerseth.

Opprinnelige Tromsø

Ifølge henne er Tønsnes å regne som selveste ”Ur-Tromsø” – her har det ferdes og bodd folk helt siden eldre steinalder for over 10.000 år siden.

Når det svære neset nok en gang skal bli knutepunkt – nå som nasjonalhavn – er det lovpålagt å gjennomføre kartlegging og utgraving av området.

Må grave

– Det er et krav for at man skal kunne realisere reguleringsplanen for nasjonalhavna, sier Sommerseth.

Totalbudsjettet for utgravingen er på vel åtte millioner kroner, og det er som sagt Tromsø havn som står betaler.

LES OGSÅ: Eldgammelt mysterium

Utgravingene vil foregå i skråningen nederst ned mot sjøen på sørsiden av neset.

Graver i ni uker

Den 30. juni vil tre gravemaskiner rulle inn på myra og fjerne den øverste torva.

– Deretter vil 20–22 arkeologer og noen studenter starte utgravingen som vil vare i ni uker fram til slutten av august, sier Sommerseth.

LES OGSÅ: Fant 3.500 år gammel pilspiss

Det er allerede gjort forundersøkelser av området og det er funnet flere gjenstander fra yngre steinalder og tidlig metallalder.

– Det blir en spennende utgraving ettersom vi nå får kartlagt hele steinalderen, sier Sommerseth.

Informerer om funn

Det er også planlagt en tredje utgraving, men den ligger flere år fram i tid.

– Det er et område på toppen av neset der det er mye myr. Der håper vi å kunne finne organiske rester av eksempelvis klær, sier Sommerseth.

Alle som er interesserte i utgravingene kan besøke Tromsø Museum.

– Der har vi en liten utstilling. Dessuten så vil vi ha åpen dag her ute på gravefeltet i høst for dem som vil se hvordan vi jobber.