Advokatfirmaet Rekve Pleym:

Klager på skytestopp i Tromsdalen

Advokatfirmaet Rekve Pleym, som representerer Glimt Skytterlag, skyter skarpt mot kommuneadvokatens begjæring om skytestans i Tromsdalen.

SKYTER SKARPT: Dette vil kommuneadvokat Torbjørn Bakkelund ha en snarlig slutt på i Tromsdalen, derfor har han begjæret Nord-Troms tingrett om å pålegge Glimt Skytterlag å slutte med skytingen ved skytebanen. Det reagerer advokatfirmaet Rekve Pleym, som representerer skytterlaget, skarpt på.  Foto: Ronald Johansen

REGELBRUDD: Advokat Harald Pleym i advokatfirmaet Rekve og Pleym mener kommunen har brutt flere saksbehandlingsregler. 

nyheter

16. mai vedtok kommunestyret at byrådet umiddelbart skulle sette i verk de nødvendige tiltakene for stengning av skytebanen i Tromsdalen slik at skytesesongen 2014 ikke åpnes.

LES OGSÅ: Flertallsforslag sprekker grunnet strid i Frp

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen orienterte deretter skytterne om vedtaket, men Glimt Skytterlag ga klar beskjed om at de ikke aktet å rette seg etter dette. Som en følge av dette, begjærte konstituert kommuneadvokat Torbjørn Bakkelund midlertidig forføyning med krav om at skytterlaget pålegges å stanse all skyting i Tromsdalen. I dag møtes partene for å forhandle om begjæringen i Nord-Troms tingrett.

Tolkningsstrid

I forkant av møtet, leverte advokatfirmaet Rekve Pleyen omstendelig klage på kommunestyrets vedtak av 16. mai.

LES OGSÅ: Politiet saumfarte skytebanen i dalen

I klagen fremgår at advokatfirmaet er sterkt uenig med kommuneadvokatens tolkning av kommunestyrevedtaket.

– Etter ordlyden i vedtaket er det rettet mot byrådet, ikke Glimt Skytterlag, forklarer Harald Pleym, partner i advokatfirmaet.

Saksbehandlingsfeil

Hvis vedtaket likevel skal gjelde skytterlaget, må det, ifølge advokatfirmaet, regnes som et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven.

– Og forvaltningsloven har lange bestemmelser for saksbehandlingsregler, som retten skytterlaget har til å uttale seg. Den har overhodet ikke blitt ivaretatt, utdyper Pleym.

I klagen fremkommer også en rekke andre brudd på saksbehandlingsreglene, deriblant at skytterlaget ikke ble forhåndsvarslet og at kommunens vedtak begrunnet i henhold til forvaltningsloven.

LES OGSÅ: Eks-offiserer kriger i dalen

I tillegg er ikke saken utredet i tilstrekkelig grad. Kommuneadvokaten tolker vedtaket dithen at det dreier seg om stengning etter folkehelseloven. Vilkåret for dette, er ifølge klagen, er en overhengende fare for helsekade. ”Det er ikke foretatt noen nærmere undersøkelser om dette vilkåret er oppfylt,” skrives det.

Leder for Glimt Skytterlag, Tor Arild Kristiansen, opplyser at det hele oppleves som svært frustrerende.

– Det har blitt gjort en rekke ting uten at vi har blitt underrettet, sier han.

Det har ikke lyktes iTromsø å komme i kontakt med konstitutert kommuneadvokat Torbjørn Bakkeland for en kommentar til saken.