Kommunens begjæring om skytestans:

– Et ulovlig skytevedtak

Advokat Harald Pleym gjorde kort prosess av kommunens begjæring om skytestans i Tromsdalen under dagens forhandlingsmøte i Nord-Troms tingrett.

JURIDISK SKAPRSKYTTER: Advokat Harald Pleym plukket kommunens begjæring om skytestans i Tromsdalen omstendelig fra hverandre under gårsdagens forhandlingsmøte i Nord-Troms tingrett. Her leverer han sitt hovedinnlegg. Ale foto: Lars Johnsen 

STÅR PÅ SITT: Kommuneadvokat Torbjørn Bakkelund fastholder kommunens krav mot Glimt Skytterlag. 

nyheter

Tinghuset: 3. juni begjærte konstituert kommuneadvokat Torbjørn Bakkelund stans av all skyting på skytebanen i Tromsdalen. I dag møttes kommunen og Glimt skytterlag til muntlige forhandlinger om begjæringen i Nord-Troms tingrett. Sammen med skytterlaget, stilte også partshjelpere fra Tromsø jeger- og fiskerforening og Tromsø Pistolklubb.

LES OGSÅ: Her blir det skytebane

Frykter skuddskader

Kommuneadvokaten åpnet forhandlingsmøtet med å fastholde kommunens begjæring mot skytterlaget.

– Kravet er rettslig forankret i kommunestyrets vedtak om skytestans, da med utgangspunkt i § 16 av folkehelseloven. I loven står det at hvis det oppstår overhengende fare for helseskade, skal kommunen stanse hele eller deler av aktiviteten inntil forholdene er rettet eller faren er over, sa han i sitt åpningsfremlegg.

LES OGSÅ: Skytebanene må utbedres etter kontroll

Da Bakkelund ble spurt av sorenskriver Unni Sandbukt om å presisere hvilken helseskade det her var fare for, svarte kommuneadvokaten at det i hovedsak dreide seg om faren for personskader etter skudd eller rikosjetter.

– Kontrollen som politiet foretok ved skytebanen tirsdag, viser etter kommunens oppfatning at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, forklarte han.

Etter kontrollen fikk skytebanen flere pålegg fra politiet, blant annet om å fjerne rikosjettfarlig materiale fra banene.

– Sivil ulydighet

Advokat Harald Pleym, som representerer skytterlaget, hadde flere innvendinger mot både begrunnelsen for begjæringen og dens innhold.

Ifølge Pleym er det ikke grunnlag for å tolke kommunestyrets vedtak dithen at det er rettet mot skytterlaget.

– Og hvis retten mot formodning finner at det foreligger et vedtak mot skytterlaget, så er vedtaket ulovlig. Da er det kommunen selv som har utført sivil ulydighet, konstaterte han.

Kraftig skyts

Ifølge Pleym betyr nemlig dette at det er gjort massive og svært alvorlige saksbehandlingsfeil, samtidig som kommunen ikke har hjemmel i norsk lov for vedtaket.

LES OGSÅ: Klager på skytestopp i Tromsdalen

– Skytterlaget ble ikke forhåndsvarslet om vedtaket og fikk dermed ikke imøtegått det. Noe som klart kunne påvirket utfallet av avstemningen i kommunestyret. Det foreligger heller ikke materiell kompetanse for å hevde at det er overhengende fare for skuddskader. Da hadde politiet stengt banen etter kontrollen, utdypet Pleym.

Han viste videre til at kommuneadvokaten ikke har grunnlag for å anvende § 16 av folkehelseloven i begrunnelsen for begjæringen, da den ”overhengende faren for helseskade” ikke er utredet.

– Det har blitt skutt i Tromsdalen i nærmere 40 år, og det har til nå ikke vært et eneste tilfelle av skuddkader. Et annet poeng er at rifleskytingen, som ble ansett som farligst, har blitt flyttet, noe som medfører at aktiviteten ved banen i dag er langt lavere enn på 90-tallet, la Pleym til.

Han avsluttet med å legge ned påstand om at saken avvises, eller sekundært at tingretten ikke tar begjæringen til følge. Fristen for en kjennelse i saken er to uker.