foto
SKAL FINNE ÅRSAKEN: Senterleder John-Bjarne Hansen har jobbet hardt og lenge for å få støtte, men har nå presentert et prosjekt som får K.G. Jebsen-stiftelsen til å åpne pengeboken. Bak: Kåre Rommetveit, direktør for stiftelsen. Foto: Tom Benjaminsen
foto
ÅPENHJERTIG: Ordfører Jens Johan Hjort fortalte åpenhjertig forsamlingen om da han fikk blodpropp på lungen. Foto: Tom Benjaminsen
foto
STOLT: Anne Husebekk, rektor ved UiT – Norges Arktiske Universitet, er stolt over arbeidet som er gjort med å skaffe støtte til blodproppforskningen. Foto: Tom Benjaminsen