Han kan bli kongens mann... nok en gang

Bård Pedersen (57) har vært fungerende fylkesmann i flere lange perioder. Nå kan det igjen bli hans tur å være den som trekker i trådene.

SUPERVIKAREN: Bård Magne Pedersen har jobbet hos Fylkesmannen i mange år, de siste som assisterende fylkesmann. Nå søker han stillingen som fylkesmann inntil Elisabeth Aspaker er tilbake fra tjeneste som statsråd. 

nyheter

Den 18. juli gikk Svein Ludvigsen av som fylkesmann, mens Elisabeth Aspaker overtok stafettpinnen. Sistnevnte er imidlertid opptatt i rollen som fiskeri – og kystminister, og dermed ble Pedersen bedt om å trå til som fungerende fylkesmann.

– Formelt sett, er det vi som er kongens og regjeringens representant i fylket. Det er jo noe av det som gjør det så spennende å jobbe som fylkesmann, at vi må legge våre politiske meninger til side, og heller fokusere på å tjene folket, sier han.

Les også: Foreslår å gi fylkesmannen ansvar for flyktningene.

Gode forutsetninger

57-åringen har nå søkt på vikariatet som er utlyst som konstituert fylkesmann de neste tre årene, mens Aspaker er opptatt med regjerningsarbeidet.

– Jeg føler jeg har en god kontaktflate og en god kjennskap til de sakene som vil oppta Fylkesmannen i løpet av de neste årene. Tilbakemeldingene som jeg har fått angående søknaden min fra ordførere og rådmenn i kommunene er utelukkende positive, sier Pedersen.

Pedersen har lang erfaring som byråkrat. På 80-tallet jobbet han som planlegger på et lite kontor i Fauske sammen med én annen medarbeider. Allerede den gangen så opplevde Tromsø-mannen behovet for økt interkommunalt samarbeid.

Les mer: Stilling ledeig: Vikarierende fylkesmann.

Fikk kjeft

– Jeg opplevde at det som lite inspirerende at vi var så få personer som jobbet på kontoret. Jeg foreslo derfor til ledelsen at kontoret ble flyttet til Bodø for å inngå i et bredere fagmiljø.

Pedersen fikk kjeft av ledelsen på grunn av forslaget, de kunne nemlig ikke forstå at han kunne foreslå noe så dumt. 57-åringen innrømmer at han ble litt fornærmet. Ikke lenge etterpå flyttet han til Tromsø for å jobbe hos Fylkesmannen.

– Ett år etter at jeg hadde begynt i ny jobb i Tromsø så endte de opp med å flytte kontoret til Bodø slik som jeg hadde foreslått, forteller Pedersen.

Les mer: - Jeg vil hjem til Tromsø.

Viktig rolle

I tillegg til sin erfaring som fungerende fylkesmann peker Pedersen på sitt arbeid med prosjektet Sjumilssteget. Også bidraget hans til å knytte de forskjellige fagmiljøene tettere sammen er noe han er stolt av. I begge tilfellene beskriver han sin rolle i prosjektene som helt sentral.

Selv beskriver Pedersen seg som en pragmatisk leder, som også evner å se på nye løsninger når det behøves.

– Staten og forvaltningen er ofte ansett som å være litt treg og være dårlig til å omstille seg, men hos Fylkesmannen i Troms har vi prøvd mange nye løsninger. Vi har lyktes godt med nytenking i mye av det vi har gjort, og i å prioritere god kontakt og dialog med kommunene i fylket, sier 57-åringen.

Den fungerende Fylkesmannen er optimistisk når han blir bedt om å bedømme sine egne muligheter til å få jobben.

– Jeg har fått gode tilbakemeldinger, sier Pedersen.