Drar i gang kronerulling for Gaza

Gunnar Wilhelmsen utfordrer nå næringslivet til kronerulling for proteseverkstedet i Gaza.

Gunnar Wilhelmsen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

16. juli ble det arrangert en solidaritetsmarkering for Gazas folk hvor det på en time ble samlet inn 17.000 kroner til proteseverkstedet i Gaza. Nå vil næringslivstopp Gunnar Wilhelmsen få inn enda mer ved å utfordre næringslivet i Tromsø til å gi penger. Han starter kronerullingen ved å gå inn med 2.000 kroner.

- Jeg har jo selv næringseiendommer og ønsker å utfordre de som eier næringseiendommer i Tromsø. I tillegg vil jeg utfordre Per-Mathias Høgmo ettersom han brenner for denne type saker, sier Wilhelmsen.

Har trua

Bakgrunnen for dette er at Mads Gilbert tidligere har uttalt at det svært lite penger i proteseverkstedet.

- Derfor tenkte jeg at man må starte en kronerulling. Det er jo helt forferdelig det som skjer i Gaza og Tromsø er jo en by som står Gaza nært. Samtidig er det et helt folk som lider og mange barn som dør. Vi i Tromsø har jo tidligere vært med å bidra til dette og dette engasjementet må jo vedvare i Tromsø. Derfor håper vi å få inn mye mer enn 17.000 kroner, sier Wilhelmsen.

- Tror du næringslivet kommer til å gi?

- Jeg håper det og jeg har trua på dem.

Skeptisk

Ernst Myrbakk eier en rekke eiendommer i Tromsø. Han kunne gjerne tenke seg å hjelpe de som trenger det i Gaza, men er skeptisk på om pengene kommer frem og kommer de som trenger det mest til gode.

- Veldig mye blir administrert bort og etter det jeg har sett så er det stort sett om lag syv til åtte prosent som faktisk kommer fram til de som trenger det mest. Det gjør ikke givergleden så mye større. Kunne jeg hjelpe noen så skulle jeg gjerne gjort det, men da ville jeg gitt det videre direkte. Man ser mange situasjoner hvor man blir svindlet og det gir ikke så mye lyst.

Likevel skal Myrbakk tenke på saken.

- Vi kan godt diskutere om vi skal gi noe, men det kan jeg ikke gi noe svar på enda.

Tormod Harila kan ikke tenke seg å være med på dette.

- Det blir jeg ikke med på, det kommer nok via andre kanaler i tilfelle. Dette kunne jeg ikke tenke meg, sier Harila.

Veldig positiv

Per-Mathias Høgmo sier han gjerne blir med på kronerulling og bidrar med 1.000 kroner.

- Jeg synes Mads med flere gjør en fantastisk jobb under vanskelige forhold. Derfor bidrar jeg med 1.000 kroner og utfordrer Trygve Myrvang, Kjetil Olsen og Idar Gabrielsen. De er tre gode ambassadører for Tromsø by.