Slik blir Åsgårdmarka

På UNNs Åsgård-tomt vil det være mulig å bygge over 450 nye boliger.

STORT BOLIGFELT: Åsgårdmarka er planlagt å ligge på oversiden av Åsgårdveien og der vil det kunne bygges mange nye boliger. Foto: Marius Fiskum 

bolig

iTromsø skrev i oktober om UNNs planer om å selge tomten på oversiden av Åsgårdveien. Området er 157 dekar stort, og en liten del eies også av Troms fylkeskommune.

Vil ikke utvide

Nå har UNN sendt inn reguleringsplanen til Tromsø kommune.

I det nye boligfeltet Åsgårdmarka vil man kunne bygge 455 nye boliger. På området er det i tillegg 124 boliger fra før. Totalt er det tillatt 580 boliger i området.

UNN har vurdert området som uaktuelt for fremtidig utvidelse av sykehuset.

Bare blokker

Ifølge reguleringsplanen er det kun aktuelt å bygge nye blokker, og ikke andre typer boliger. Nederst i feltet er det foreslått punkthus eller småblokker på tre etasjer og med seks til ni boliger. Øverst i feltet er det foreslått lengre blokker med fire-fem etasjer og som vil ha mellom ti og 20 boenheter.

Det er planlagt at det bygges ny vei fra Lars Eriksens vei. Et hus som i dag står på tomten må rives, men det er i dårlig stand. I tillegg ønsker UNN at en snarvei som er etablert mellom Åsgård og Norrøna blir regulert til gang – og sykkelvei.

Lav standard

Etter at reguleringsplanen er vedtatt kan det være aktuelt for UNN å selge deler av eiendommen.

Hvis eiendommen selges vil de eksisterende boligene til UNN følge med på kjøpet. Det er snakk om gjennomgangsboliger, som brukes som et midlertidig botilbud til ansatte.

Vi snakker om boliger med en lav standard — ikke minst på grunn av elde og manglende vedlikehold. Det siste skyldes de planene sykehuset jobber med. Dersom reguleringen går igjennom i kommunen, vil vi avhende både boligene og tomteareal, uttalte Kristina Bratrein, leder for eiendomsavdelingen på UNN til iTromsø i oktober.

bolig