Togtrafikken på Gjøvikbanen i gang etter skogbrann