Hareide: Krigsforbrytelser kan ikke skje ustraffet

foto