Største underskudd for Det kongelige hoff på ti år

foto