NVE: – Betydelig etterslep i sikring av rasutsatte områder

foto