Bygget, som har fått navnet QB, blir på 9600 kvadratmeter fordelt på seks etasjer på det høyeste og eies av Polarkanten AS. Største leietaker blir Skatt Nord og Kemneren som leier 4300 kvadratmeter av bygget.

– Det å få Skatteetaten inn som leietaker har vært svært gledelig for utbygger, noe som har bidratt til å sikre realiseringen av prosjektet, sier Stig Tore Johnsen, regiondirektør i Peab og styreleder i Polarkanten AS.

Gleden er tydeligvis gjensidig, for som Rune Sørra, regiondirektør i Skatt Nord sier:

Ny hverdag

– Det blir en helt ny hverdag for de 170 ansatte som nå er fordelt på tre lokasjoner. Dessuten gjør et slikt nybygg det mulig for oss å få nye systemer på plass som gjør vårt kontrollarbeid lettere.

Skatt Nord benytter samtidig anledningen til å styrke sin kompetanse.

– Vi er inne i en fase der vi følger opp byggeprosjekter og ser underleverandører i kortene som et ledd i en nasjonal satsing på arbeidslivskriminalitet. Derfor kommer til å være på byggeplassen for å lære mer om byggebransjen, fortsetter Sørra.

Kompetansesenter

Dette initiativet ønskes velkomment av utbyggerne og er formalisert i form av en egen samarbeidsavtale mellom utbygger, entreprenører og Skatteetaten.

– det er viktig for oss at vi opparbeider oss en felles kompetanse på området og lære hva vi skal se etter. Selv om vi føler at vi har bra rutiner kan man bli bedre, sier Johnsen.

Denne delen av sentrum fremstår hittil som en ubenyttet ressurs, noe den da også bærer preg av. Utbyggerne håper de kan bidra til å løfte fram området som et nytt tyngdepunkt for kompetansearbeidsplasser og samtidig bidra til å motarbeide sentrumsdøden.

Bygger om

– Det er både viktig og riktig å satse på sentrum. Vi håper dette kan bli startskudd for å få fart i videre utbygging i området og jeg synes vårt bygg blant annet vil bidra til å forskjønne området betydelig, sier Andreas Willumsen, daglig leder i Polarkanten AS.

Som et ledd i utbyggingen inngår blant annet en ombygging av krysset mellom Strandvegen og Bjørnøygata på utbyggers bekostning.

– Dette er jo et uoversiktlig kryss i dag så vi er glade for at vi kan gjøre noe med dette, fortsetter Willumsen.

Bygget prosjekteres som et såkalt passivhus og skal bli byens mest miljøvennlige kontorbygg med miljøsertifisering.

– Der har Skatt Nord hatt strenge krav til hvordan de vil ha bygget, men vi har også bevisst satset på høyeste miljøstandarder i bygget fra dag én, forklarer Willumsen.

Etter planen skal bygget som har som har en kostnadsramme på rundt 270 millioner kroner, stå ferdig i januar 2017.

foto
HULL I BAKKEN: Området skal gå fra det som i dag er et hull i bakken til ... Foto: Åsgeir Johansen
foto
DETTE: Et kubistisk kontorbygg.