Klimaendringer kan gi kraftig økning i antall asylsøkere i Europa

foto