Ekstrem islamisme, høyreekstremisme og dataangrep fra statlige aktører de største truslene i 2021

foto