Utvalg skal se på generalistprinsippet i kommunene

foto