BI kaller inn studenter til høring for å avdekke juks