Det er travelt i Storvollen barnehage. Klokka nærmer seg 16.00 og foreldrene dukker opp en etter en for å hente barna. Jakker og lue skal på, beskjeder skal tas og gis, og barna krever oppmerksomhet for tegningen de har laget.

– Ja, hentetiden er uten tvil hektisk, sier pappa Håkon Pettersen som er leder i foreldrenes arbeidsutvalg.

Se så for deg at du jobber på Tromsøya og skal kjøre over Sandnessundbrua. I rundkjøringen ved Jekta møter du køen og barnehagen stenger om 20 minutter.

– Det har hendt at jeg har kjent på stresset da ja, men det ordner seg jo alltids. Det har ikke skjedd at jeg ikke har kommet tidsnok til barnehagen, sier Pettersen.

Lenger åpent

Storvollen barnehage utvidet sin åpningstid med 45 minutter per dag og er åpen fra 07.00 til 16.45. Oppholdstiden for barna er maks ni timer.

– På grunn av avstanden til de fleste arbeidsplasser og trafikale utfordringer på Kvaløya er åpningstiden utvidet. Det har fungert veldig fint, sier enhetsleder Hans Julius Nilsen ved Kvaløya barnehager i Tromsø kommune.

Selv om det kan bli knapt med tid for dem som må stå i køen over brua, er det svært sjeldent at foreldrene kommer etter stengetid.

– De gangene det skjer så har det skjedd noe ekstra, en ulykke for eksempel. Det er veldig sjeldent noen kommer etter 16.45, sier assistent Karoline Olsen i Storvollen barnehage.

Gir gebyr

Dersom foreldre kommer etter stengetid har de kommunale barnehagene et reglement som sier at de må kvittere på et skjema for tidspunktet de hentet. Om dette skjer mer enn tre ganger samme år, får foreldrene et gebyr på 1.030 kroner den fjerde gangen. Denne prisen ble vedtatt i budsjettet for 2015 av kommunestyret. I 2014 var gebyret på 500 kroner.

De private barnehagene styrer selv hva slags sum de vil sette på gebyret. iTromsø har sendt ut forespørsel til samtlige barnehager i kommunen. Majoriteten svarer at de har et gebyr på mellom 100 kroner og 500 kroner. Noen tar gebyr for hvert kvarter foreldrene kommer sent. Andre har ikke en ordning med gebyr.

Samtlige barnehager oppgir at de ikke har et problem med foreldre som henter sent. I noen barnehager skjer det ikke at foreldre kommer for sent, i andre skjer det maks fem ganger i året.

Sier ifra

Barnehagene oppgir at dersom foreldre kommer etter stengetid, er det nesten alltid på grunn av en trafikkulykke eller annet uforutsett i trafikken. Alle oppgir at foreldrene sier ifra til barnehagen dersom de er forsinket.

– Alle ønsker jo å hente barna sine. Ingen vil komme etter stengetid, sier Olsen.

foto
Barnehageassistent Karoline Olsen sier at de sjeldent opplever at foreldre henter for sent. Foto: Kent-Einar Myreng