Svært tett mellom Romney og Obama på målinger

foto