Juryen har avgjort skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken

foto