Nå er drivstoffet så dyrt at det kan lønne seg for Stig Collin å takke nei til oppdrag