Bistandsadvokat: – Den siktede burde ha blitt beskyttet mot seg selv

foto