Betydelig fare for snøskred: – Vær svært forsiktig ved ferdsel i fjellet