Anmeldelsen av politimesteren i Troms avgjøres «innen kort tid»