Sterke reaksjoner mot karanteneunntak: – Urimelig og ulogisk

foto