Nysnøen og det polare lavtrykket skaper utfordringer: – Pass på at du har vei under bilen!

foto