iTromsø har nå like i overkant av 8.800 abonnenter (eller 8.824 for å være nøyaktig).

I måleperioden, andre halvår 2021, økte avisa med 619 abonnenter sammenlignet med samme periode i fjor. Det medfører at avisa på nytt er den fjerde største avisa i Nord-Norge etter Nordlys, Avisa Nordland og Harstad Tidende. I løpet av måleperioden har iTromsø passert Rana Blad.

– God journalistikk selger

– For meg er forklaringen at godt journalistisk innhold er noe folk er villig til å betale for. Jeg mener vi ser resultatet av satsinger vi har gjort på god og gjennomarbeidet journalistikk de siste årene, sier sjefredaktør i iTromsø, Trond Haakensen.

Han trekker fram eksempelvis satsingen på næringsjournalistikk, både i iTromsø og de andre Polaris-avisene i Nord-Norge, som noe som folk er villige til å tegne abonnement for. Også de andre Polaris-avisene i Troms og Finnmark opplever nå opplagsøkning, nærmere bestemt en fremgang på mellom 0,2 og 4,8 prosent.

I måleperioden har iTromsøs fremste konkurrent, avisa Nordlys, et registrert opplag på 25.621. Det tilsvarer en nedgang på 694 solgte aviser, eller minus 2,6 prosent.

De to største aviskonsernene i Nord-Norge er Polaris og Amedia. Polaris eier blant annet iTromsø, Folkebladet, Harstad Tidende, Altaposten og Framtid i nord.

Amedia står bak titler som Nordlys, Avisa Nordland, Lofotposten, Fremover og Finnmark Dagblad.

Amedia taper, Polaris vinner

Tallene fra MBL viser at de største Amedia-avisene i Nord-Norge samlet har mistet 1.718 abonnenter andre halvår 2021, mens de største Polaris-avisene i landesdelen har økt sitt opplag med nokså nøyaktig det samme, + 1.721.

Trond Haakensen sier at økningen i abonnenter har økonomisk effekt for iTromsø. Dels betyr økningen av folk som tegner avisabonnement økte inntekter direkte, men det vil også kunne bety at avisa kvalifiserer til en noe større andel av den statlige pressestøtten.

– Det vi kaller brukerinntekter er blitt viktigere og viktigere for avisene, og for vår del så er nå inntektene fra abonnentene større enn inntektene fra reklame, sier Haakensen.

Færre «klikkvinnerne» – satser på seriøsitet

Ifølge sjefredaktøren er grundig og seriøs lokaljournalistikk noe som vil bli viktigere i fremtiden. Nyheter som kun er laget for å skape stor trafikk og mange sidevisninger, gir ikke trofaste abonnenter. iTromsø bruker derfor lite tid på å tråle sosiale medier eller andre lignende steder for å finne lettløste klikkvinnere.

– Vi har nedprioritert dette, og det kan man også se på lesertallene – som har gått noe ned. Slike «enkle» saker er det mange som lager der ute, og vi har heller ønsket å satse på journalistikk som folk er villige til å betale for, sier Haakensen.

Samtidig er han klar over at flere abonnenter forplikter.

– For at vi skal beholde de nye abonnentene og kunne vokse ytterligere, så må vi forplikte oss til å fortsette å levere god journalistikk. Vi kan overhodet ikke slappe av, sier sjefredaktør Trond Haakensen.