35.000 soldater i NATO-øvelse rundt Tromsø til våren