Uenig med streikeledelsen: Skogholt tilbakeviser at én av fem er ufaglært

foto