SE AN HELE ÅRET: Administrerende direktør Roy Alapnes i Flakstadvåg laks AS mener det er viktig å se hele året under ett. Foto: Maria Holm Simonsen

Også for frossen laks er det høye priser. I uke 14 gikk den ifølge Statistisk Sentralbyrå ut for 74,43 kroner per kilo, noe som er en liten nedgang sammenlignet med uka før, men 35,6 prosent høyere enn for ett år siden. I uke 14 ble det eksportert 17.628 tonn fersk eller kjølt laks og 374 tonn frossen laks.

Stort trykk i markedet

Direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Are Grøttum forteller at det er lenge siden oppdrettsnæringa har hatt så høye priser.

– Hvis vi ser litt bakgrunn for disse prisene så handler det litt om at vi hadde et ganske stort uttak av fisk som sto i sjøen før nyttår. Da vi kom over nyttår reduserte vi eksporten sammenlignet med fjoråret. Samtidig vet vi at det er et veldig stort trykk i markedet. Når det er stor etterspørsel er det ofte slik at det fort blir høye priser, sier Grøttum.

Gjennomsnittelige produksjonskostnader ligger på omkring 40 kroner per kilo laks.

– Dette betyr vel at næringa med disse prisene tjener gode penger?

– Ja, det går veldig bra nå, de tjener gode penger. Men samtidig er vi i en situasjon der vi begynner å få høyere produksjonskostnader. Det handler om at det forventes høyere råstoffpriser og høyere drivstoffkostnader. Vi også blir rammet av den internasjonale situasjonen vi har nå, svarer han.

Lenge siden så høye priser

– Har fôrkostnadene gått mye opp?

– Ikke så langt. Men det er forventet at vi får en prisøkning. En del av fôr-ingrediensene som brukes kommer fra Russland og Ukraina. Derfor er det forventet at prisene går opp. Likevel det er svært gode marginer, det går veldig bra, sier han.

– Hva tenker du om prisene fremover?

– Det er vi veldig forsiktige med å si noe om, svarer han.

– Snakker vi nå om rekordhøye priser?

– Det er litt vanskelig å svare på. I begynnelsen av havbrukshistorien var det veldig høye priser, da snakker vi om enda høyere priser enn dagens. Det var små kvantum og det var litt ekslusivt den gangen. Men jeg tror vi uansett skal ganske langt tilbake i tid for å finne slike priser vi har i dag, sier Grøttum.

Økte produksjonskostnader

Administrerende direktør Roy Alapnes i Flakstadvåg laks AS mener det er viktig å se hele året under ett.

– Ja, det betyr at vi tjener gode penger. Men det betyr ikke at vi får denne prisen for den laksen vi selger. I en normal verden selger vi fisk på kontrakter som har en stabil pris. Det kan kanskje dreie seg om 40–50 prosent av det vi selger. Og det er ikke alltid så lett å forutse hva prisbildet vil være. Men for den fisken som går utenfor kontraktene har vi høye priser nå, sier Alapnes.

– Om prisnivået holder seg har det vel en betydning for fremtidige kontrakter?

– Ja, det har det absolutt. For økologisk fisk har markedet vært under press de siste to årene. Det har kommet flere nye aktører på markedet som er med å konkurrere. Derfor er prisen gått ned. Men dagens priser kan nok være med å ta den litt opp igjen, svarer Alapnes.

– De siste årene har vi hatt et nivå på rundt 60 kroner til oppdretter. Så kan man kanskje se nå at en er i ferd med å etablere seg på et litt høyere nivå fremover. Det vi ser nå er et øyeblikksbilde som er preget av det vi ser i verden, sier han.

– I takt med økte produksjonskostnader er det viktig å være ajour i forhold til stadige endringer av lover og regelverk. Det koster hele tiden penger. Anleggene må vedlikeholdes, oppgraderes og fornyes. På de siste syv-åtte årene har produksjonskostnadene minst gått opp med 50 prosent. I året som gikk hadde vi perioder der vi solgte fisk til under produksjonskostnadene. En lever ikke av en måned, vi lever av hele året. Det er hyggelig med 100 kroner nå, men om vi får 40 kroner i september og oktober er det dårlig butikk året under ett. Vi må se helheten, avslutter Alapnes.