I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 1,025 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir den 21,4 øre, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,44 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på -1,5 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst- og Vest-Norge 63,1 øre og Sørvest-Norge 67,2 øre.

Søndag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 80,7 øre per kWh og -0,1 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,99 kroner per kWh og 11,7 øre per kWh.