Blant temaene er barneleddgikt, psykisk helse etter seksuelle overgrep og kjønnsforskjeller i sykefraværet, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

– Vi trenger mer kunnskap om kvinners helse. Derfor er det så viktig at det nå settes i gang flere forskningsprosjekter som kan bidra til nettopp dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

De 60 millioner kronene går også til andre forskningsprosjekter som ser på sykdommer og lidelser som er langt vanligere blant kvinner enn menn.

– Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for effektiv behandling og for omstilling av helsesektoren. Vi opplever en enorm interesse fra fagmiljøene som ønsker å forske på feltet, og det er lovende for kvinners helse, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.