Åpner døra for å samarbeide etter at rettssaken er avgjort