Yakunin møter i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, tiltalt for å ha fløyet hobbydrone ulovlig over Svalbard.

Sanksjonsforskriftene forbyr russere å operere fly og droner i Norge.

Yakunin hevder selv han er britisk, sjekket reglene på forhånd uten å finne noe forbud for briter, og fløy hobbydrone for sikkerhets- og turistformål. Forholdene har skjedd i perioden 3. august til 6. september. 17. oktober ble han pågrepet av politiet i Hammerfest.

Yakunin er sønn til Vladimir Yakunin, som har vært en del av president Putins innerste krets i mange år. Den nå 74 år gamle oligarken er russisk forretningsmann og tidligere KGB-agent.

VG har stilt flere konkrete spørsmål til den dronesiktede 47-åringen via en av hans forsvarere, Bernt Heiberg i Advokatfirmaet Elden, og fått tilsendt lydfilen der Yakunin svarer på spørsmålene som Heiberg stiller til klienten for VG.

Vi var ikke til stede da spørsmålene ble stilt og har derfor ikke hatt mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål.

MEKTIG FAR: Vladimir Yakunin sjef for den russiske jernbanen og traff VG til intervju i 2016. Foto: Terje Mortensen / VG

Kommenterer farens Putin-bånd

I lydklippet stiller forsvarer Heiberg spørsmålene VG har skrevet til Yakunin.

– Vladimir Yakunin, din far, er en tidligere KGB-agent og har bånd til Vladimir Putin. Hva er din kommentar til dette?

– Det er en veldig kort beskrivelse dere har gitt av ham. Han var også sjef i det største statseide selskapet i Russland, som også var den største arbeidsgiveren der. Å forvente at sjefen i et slikt selskap ikke har noe å gjøre med landets ledelse, ville vært urimelig, svarer sønnen.

Han har gjennom telefontiden i fengsel fått mulighet til å snakke med faren selv – sist gang i forrige uke.

– Jeg kan med sikkerhet si at dette er definitivt en endring i seilerkarrieren han ikke hadde ventet av sønnen sin, svarer han på spørsmål om hvordan faren har reagert på at han nå er tiltalt i Norge.

PÅGREPET PÅ SEILTUR: Andrey Yakunin eier denne seilbåten «Firebird» som han ferierte med. Foto: Brita Bølgen/Hammerfestingen

Forklarer droneflyging

– Hvorfor fløy du drone selv om det er ulovlig for russiske borgere i Norge?

– Jeg vil minne om at jeg er en britisk statsborger som bor i Italia. Da vi sjekket reglene før Svalbard-turen, var det ingenting som tilsa at en britisk mann ikke kunne fly en hobbydrone på Svalbard, forklarer han.

Yakunin svarer at formålet med droneflygingen var todelt; både å dele det vakre Arktis med dem som ikke har vært der, og av sikkerhetshensyn både på sjøen og til fjells – blant annet for å se seg ut ruter å gå på ski dersom de ikke hadde med seg guide eller det ikke fantes beskrivelser av ruter de ville gå. Dette er vanlig, understreker han.

– Jeg kjenner knapt noen havseilere som ikke har med en drone for sikker navigasjon i islagte farvann.

Advokat John Christian Elden har tidligere sagt at saken er så kompleks juridisk at den kommer til å ende opp i Høyesterett igjen. Varetektsfengslingen av Yakunin endte nemlig i deres ankeutvalg, og lagmannsretten som først ville løslate ham, kom i neste behandling til at han likevel kunne holdes varetektsfengslet frem til rettsaken.

Selv om Yakunin anser seg som britisk, mente lagmannsretten at det russiske statsborgerskapet gjør at han rammes av forbudet. Retten var heller ikke enige i forsvarernes påstand om at det å nekte en russer å operere luftfartøy på Svalbard er i strid med Svalbardtraktaten.

Glemte å ta det russiske passet ut av bagen

Ved ransaking ombord på båten fant politiet hans russiske pass i en bag på lugaren.

Retten bemerket under en fengsling at dette funnet sto i sterk kontrast til en forklaring Yakunin hadde gitt politiet om at det russiske passet hans var i en leilighet i et annet europeisk land.

– Hvorfor har du fortsatt det russiske passet hvis du identifiserer deg som en britisk borger?

– Storbritannia er et veldig mangfoldig land. Vi har folk fra hele verden, og det er ingen forutsetning å gi opp statsborgerskapet du ble født med når du blir britisk statsborger. Dette spørsmålet har helt ærlig aldri vært aktuelt, og det gjelder ikke bare for russere, men også andre folk i London som er født med et annet statsborgerskap.

– Hvorfor tok du med det russiske passet ditt til Norge?

– Jeg glemte å ta det ut av bagen som er min faste reisepartner på jobbreiser.

På spørsmål om han løy til norske myndigheter om at det russiske passet var i et annet land, svarer Yakunin at tankene hans var et annet sted da han ble spurt av politiet om han hadde noe bevis på sitt russiske statsborgerskap, og at han kanskje derfor ikke forsto viktigheten av spørsmålet.

– Jeg kunne heller ikke huske at jeg hadde det i bagen. Men jeg fremviste umiddelbart en kopi av det utgåtte dokumentet og ville raskt ha fulgt opp med en kopi av det eksisterende hvis jeg fikk lov, forklarer Yakunin.