Kaieieren: – Høyeste tillatte aksetrykk er på 800 kg – hjullasteren veier sikkert 15–20 tonn

foto