Tirsdagens snittpris per kWh er 2,8 øre høyere enn mandag og 15,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele april endte på 36,9 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 40,1 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 4,9 øre høyere enn mandag og 44,4 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 50,3 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 34,9 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten og er den laveste i landet.