Planene om portforbud droppes av regjeringen

foto