Satte inn 18 millioner for å ikke bryte loven, men i praksis er det bare 6 millioner til flere lærere i Tromsø

foto