Solberg: Storstreik kunne fått store følger for landet

foto