Datafeil førte til forsinkelser i flytrafikken i Europa

foto