NATO begynner med opplæring av soldater i Irak

foto