Det kommer fram i en henstilling fra Norges Skiforbund om utsettelse av behandling av områderegulering av Templarheimen.

Reguleringsplanen som sikrer byggestart for Tromsøbadet og ny turnhall på Templarheimen skal etter planen vedtas onsdag denne uken.

Kommunen har i vår jobbet med å finne gode løsninger for skiklubben, og har blant annet gjort flere befaringer for å se på mulighetene for å flytte anlegget noen titall meter opp på Templarheimen, men uten å komme til enighet med skiklubben.

Krever utsettelse

I en e-post fra Tromsø Skiklubb Langrenn mandag pekes det på at områdereguleringen, slik forslaget nå foreligger, er til hinder for at klubben kan opprettholde sin skiaktivitet på Templarheimen i det omfang som klubben har i dag.

Klubben viser også til at det i den politiske saken heller ikke ligger føringer som gir klubben sikkerhet for at kompenserende tiltak vil bli gjennomført, verken for den fremtidige idrettsfunksjonelle utformingen av anlegg, eller av skiklubben holdes økonomisk skadesløs som følge av de endringer som områdereguleringen forårsaker.

«Tromsø Skiklubb Langrenn krever derfor at saken utsettes inntil disse forholdene er avklart. Subsidiært krever klubben at det legges inn et punkt i vedtaket om at eksisterende skianlegg skal erstattes med anlegg av tilsvarende standard, uten utgift for klubben», lyder e-posten fra styret i Tromsø Skiklubb Langrenn til kommunen.

  • La meg bare først få slå fast at jeg er motstander av badeland på Templarheimen til en prislapp på 700 millioner kroner

  • LES OGSÅ: Debatt«Badeland med bismak!»

Ny vurdering

Skiklubben har bedt om bistand fra Norges Skiforbund i saken ettersom klubben ønsker en grundigere konsekvensutredning før reguleringsplanen vedtas.

«For NSF er det viktig at TSKL, som en av de ledende skiklubber i Nord-Norge, har tilgang til en hensiktsmessig og tidsriktig skiarena både for trenings- og arrangementsformål, og på det nivå som TSKL og Troms Skikrets definerer. Det er derfor ønskelig å gjennomføre befaring og ny vurdering av foreslått erstatningsområde med en av NSFs greinfaglige rådgivere i langrenn før avtale mellom TSKL og Tromsø kommune utformes og signeres», skriver Norges Skiforbund i henstillingen til kommunen.

Forbundet ønsker dermed en at behandlingen av områdereguleringen av Templarheimen utsettes til det foreligger en idrettsfaglig vurdering av ny plassering for skianlegget.