Krever at reguleringsplanen for Templarheimen utsettes

KREVER UTSETTELSE: Norges Skiforbund ber i en henstilling til kommunen om at behandlingen av områderegulering av Templarheimen utsettes til det foreligger en idrettsfaglig vurdering av ny plassering for skianlegget. Illustrasjon: Asplan Viak