Uvanlig sterk vekst – boligprisene opp 0,2 prosent.

foto