Fylkeskommunen samarbeider med Tromsø kommune, Statens vegvesen, Nobina og andre aktører i prosjektet Transportnett Tromsø for å gjøre bussituasjonen i byen bedre, noe som den også blir allerede til høsten.

– Før sommeren vil det foreligge en rapport med konkrete tiltak for å bedre transportsituasjonen i Tromsø. Det er imidlertid fire hovedgrep som vi følger og noen av tiltakene blir implementert allerede fra høsten av, sier Prestbakmo.

Fylkeskommunen er gjennom yrkestransportloven gitt ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk. Troms fylkeskommune kjøper rutetjenester med buss, ferger og hurtigbåter fra private ruteselskaper for cirka 550 millioner kroner per år.

Effektiviseringsarbeid

iTromsø skrev denne uka om de fire ungdommene som tok tida på bussen fra sør til nordsiden av øya.

Etter endt tur var de en halvtime forsinket. De ba fylkespolitikerne om å ta ansvar.

– Vi er allerede i gang med et stort arbeid med å effektivisere blant annet kollektivtilbudet. Vi vil blant annet sette inn høyfrekvente ruter fra sentrum til Giæverbukta via Breivika, som skal gå med 5–10 minutters mellomrom. Disse rutene vil også binde sammen de andre rutene, sier fylkesråden.

Flere tiltak

I tillegg vil det bli raskere ruter til og fra Kvaløysletta og fastlandet, holdeplasstrukturen gjennomgås i skrivende stund og det er også planlagt egne kollektivfelt for bussen blant annet på Stakkevollveien.

– Dette vil imøtekomme de behovene som er i dag. Gjennomgangen av holdeplasstrukturen vil også vise om det er nødvendig å flytte på noen holdeplasser eller om man skal kutte noen steder. Det er et arbeid som allerede er i gang, sier Ivar B. Prestbakmo.