Vurderte å arrangere populært arrangement uten publikum, men valgte å avlyse

foto