Anita reagerer på manglende oppfølging: – Jeg hadde fortalt mine verste opplevelser, men jeg var helt alene

foto