Irakisk politiker: – Hæren ble beordret ut av Ramadi

foto