Tilskuddet på 5,6 millioner kroner fra regjeringen gir forskergruppen, ledet av Paul Wassmann, muligheten til å ansette den anerkjente professoren Rolf Gradinger.

Han har jobbet ved Havforskningsinstituttet, hvor han har ledet instituttets Barentsprogram.

Komplett forskergruppe

Med Gradinger på laget, ønsker forskergruppen å bli verdensledende innen forskning på arktisk økologi og spesielt den marginale issonen.

– Jeg ser fram til å jobbe på universitetet, sier Gradinger.

– I forskningsgruppen har vi vært svakest på selve isen. Vi er gode på det som skjer både på- og under, men ikke selve isen og algene som er der. Derfor er vi glade for at vi har fått Rolf med på laget, sier Wassmann.

At Norges arktiske universitet skal bli verdensledende innen arktisk økologi, ser forskerne på som naturlig.

– Det er et naturlig satsingsområde geografisk sett, hvor vi har kort vei til marginale is-soner. Det er viktig å bygge videre på kompetansen innenfor vårt forskningsmiljø, sier professor Jørgen Berge.

– Godt på vei

Med regjeringens tilskudd, ser forskergruppen fram til årene som kommer.

– Med kombinasjonen av satsingen fra regjeringen, universitetet, samt prosjektet og initiativet, vil jeg si at vi er godt på vei, sier Wassmann.

Viktigst for Wassman er å stå samlet i forskningen.

– Man kan være verdensledende, eller man kan lede verden. Den siste biten er viktigere. Man bør hjelpe alle i forskningen. Dette er ikke noe verdensmesterskap.

– Vi ønsker å lede det internasjonale arbeidet, sier Berge.

Gradinger ser på prosjektet som todelt.

– Vi må fortsette med researchen på Svalbard og i Barentsområdet, ha god kompetanse og god teambuilding. Samtidig må vi også ha et godt nettverk i det arktiske området sammen med andre land som Canada, USA og Russland.