PST har ikke anbefalt UDI å luke ut én eneste syrer