Sanner avviser at budsjettet fører til økt ulikhet

foto