Videregående elever i Oslo får minst bidrag til å bestå – men færre faller fra

foto